เชิงเทียน ทบทวน แผนภูมิ
เชิงเทียนทบทวนแผนภูมิ เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค แผนภูมิเชิงเทียนเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ผู้ค้าตัวเลือกไบนารีสามารถใช้เมื่อการดำเนินกลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิค เกี่ยวกับแผนภูมิเชิงเทียน กราฟแท่งเ​​ทียนแสดงราคาเปิดและปิดเช่นเดียวกับราคาสูงสุดและต่ำสุดของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนดของเวลา เมื่อวิเคราะห์การซื้อขายวัน (เช้าบ่าย) ครั้งที่สำคัญที่สุดคือการเปิดและปิด ราคาเปิดที่ระดับสินทรัพย์ที่จะเริ่มต้นวันและปิดที่ระดับสินทรัพย์จะสิ้นสุดลงในวันนี้ เมื่อราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดเชิงเทียนรั้น, ซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์ที่ได้รับการซื้อขาย หากราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดเชิงเทียนหยาบคาย, ซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์ที่ได้รับการซื้อขายลดลง โดยปกติรั้นเป็นสีเขียวและหยาบคายเป็นสีแดง พื้นที่สีระหว่างการเปิดและปิดของเซสชั่นการซื้อขายที่เรียกว่าร่างกาย เส้นบาง ๆ เหนือร่างกายที่เรียกว่าเงาตอนบนและด้านล่างเส้นบาง ๆ ของร่างกายที่เรียกว่าเงาที่ต่ำกว่า ด้านบนของเงาบนแสดงให้เห็นถึงระดับราคาที่สูงที่สุดในช่วงการซื้อขายและด้านล่างของเงาที่ต่ำลงแสดงให้เห็นถึงระดับราคาต่ำสุด Bullish / Bearish เทียน โดยดูที่ผู้ค้าแผนภูมิง่ายสามารถดูเมื่อมีการซื้อความดัน (ร่างสีเขียว) และเมื่อมีความดันขาย (ร่างสีแดง) มันสามารถตีความในทางอื่นถ้าร่างกายเป็นสีเขียววัวอยู่ในค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อขายวันและหากร่างกายเป็นสีแดงหมีครอบงำวัน ขนาดของร่างกายนอกจากนี้ยังมีค่า ร่างกายสีเขียวขนาดใหญ่ผู้ค้าบอกว่าวัวอย่างมีนัยสำคัญในค่าใช้จ่ายและร่างเล็กพูดว่าวัวเป็นเพียงเล็กน้อยที่มีประสิทธิภาพมากกว่าหมี นี่คือรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของเทียนหยาบคายนี่ร่างกายสีแดงไม่มีเงาบนหรือล่าง ซึ่งหมายความว่าเมื่อราคาสินทรัพย์เปิดและทันทีที่เริ่มขายจนสนิทของเซสชั่นการซื้อขาย